© 2019 Scott Sharpe

Mississippi John Hurt

graphite on paper